Mówiące szachy

5995,00 

Produkt dostępny

Zapytaj o produkt  Opis

  Mówiące szachy to wersja tej gry, która dzięki specjalnym cechom dotykowym deski szachowej i bierek oraz udźwiękowieniu umożliwia rozgrywanie partii przez osoby niewidome i słabowidzące. Stanowią one połączenie tradycyjnych szachów brajlowskich z komputerem i nowoczesnymi technologiami. Z mówiących szachów można korzystać bez zasilania i bez wbudowanego komputera, jak ze zwykłego zestawu do gry. Natomiast po podłączeniu ich do zasilania i uruchomieniu komputera stają się połączeniem szachów tradycyjnych, szachów brajlowskich i szachów komputerowych, które dzięki korzystaniu z fizycznej deski szachowej i bierek (figur i pionów) oraz algorytmów komputerowych i komunikacji głosowej, oferują wiele zaawansowanych funkcji.

  Partia szachów jest rozgrywana na typowej szachownicy o wymiarach 400 x 400 mm z polami o wymiarach 50 x 50 mm. Pod szachownicą jest zamontowany komputer. Pola szachownicy są otoczone dodatkową przestrzenią szerokości 60 mm, na której górnej powierzchni zostały rozmieszczone elementy sterujące, funkcjonujące wówczas, gdy szachy są podłączone do zasilania i używane jako urządzenie elektroniczne. Po stronie każdego gracza znajdują się przyciski służące do potwierdzania ruchu. Natomiast pomiędzy boczną krawędzią deski szachowej a polami H4 i H5 usytuowane są przyciski nawigacyjne – w górę, w dół, w lewo, w prawo i przycisk OK. Przyciski te służą do poruszania się po menu i do zmiany ustawień. Na tej samej krawędzi deski szachowej, po stronie każdego gracza, zostały umieszczone wyświetlacze zegarów szachowych.

  Mówiące szachy mają wbudowany głośnik. Za jego pośrednictwem gracze mogą słuchać komunikatów głosowych generowanych przez komputer. Obecnie dostępne jest udźwiękowienie w języku polskim i angielskim. W miarę zapotrzebowania istnieje możliwość dodania udźwiękowienia w innych językach.

  Pola szachownicy i bierki szachowe posiadają cechy umożliwiające rozróżnianie ich wzrokiem, dotykiem i elektronicznie.

  Cechy wizualne Mówiących szachów są typowe dla tradycyjnych szachów:

  Zestawy bierek przeznaczone dla poszczególnych graczy odróżnia ich kolor – białe dla jednego gracza, czarne dla drugiego,
  poszczególne rodzaje bierek odróżnia ich kształt – bierki typu Staunton 6,
  pola szachownicy odróżnia kolor – białe są ułożone naprzemiennie z czarnymi.

  Cechy dotykowe są typowe dla szachów brajlowskich:

  Zestawy bierek przeznaczone dla poszczególnych graczy odróżniają od siebie specjalne oznaczenia dotykowe dodane do bierek czarnych,
  poszczególne rodzaje bierek różnią się kształtem łatwo rozpoznawalnym dotykiem – bierki typu Staunton 6;
  kolory pól szachownicy rozróżnia się dotykiem – pola czarne są uniesione o 4 mm względem białych,
  silne magnesy stabilizują bierki na szachownicy, umożliwiając ich oglądanie dotykiem przez osoby niewidome, bez ryzyka przewrócenia.

  Cechy elektroniczne:

  Każda bierka ma znacznik identyfikujący ją jako konkretną figurę bądź pion w konkretnym kolorze,
  czujniki wbudowane w pola szachownicy rozpoznają, jaka bierka stoi na danym polu,
  znaczniki i czujniki są skonstruowane w oparciu o technologię RFID.

  W mówiące szachy mogą grać osoby niewidome, widzące, a także niewidome z widzącymi. Możliwa jest ponadto gra jednej osoby z komputerem. W tym ostatnim przypadku w ustawieniach można wybrać siłę gry komputera szachowego w skali od 1 (1350 punktów rankingowych Elo) do 5 (2850 punktów rankingowych Elo).

  Do dyspozycji są dwa tryby gry. W pierwszym szachista przestawia bierki, a komputer szachowy od razu odnotowuje ten ruch, potwierdzając go wypowiedzeniem odpowiedniego komunikatu. W drugim trybie gracz przestawia bierki i naciska przycisk potwierdzania ruchu, znajdujący się po jego stronie szachownicy. Dopiero po naciśnięciu tego przycisku komputer szachowy rozpoznaje ruch, sprawdza jego poprawność i zatwierdza go. Pożądany tryb wybiera się w ustawieniach.

  Gdy komputer wykona swój ruch, instruuje szachistę, wypowiadając komunikat, jak należy przestawić bierki, by ruch komputera został uwzględniony na szachownicy.

  Komputer rejestruje przebieg partii. Sytuację na szachownicy można w każdej chwili zapisać, a następnie ją odtworzyć, by kontynuować rozgrywanie partii. Komputer instruuje wówczas graczy, jak należy ustawić bierki i sprawdza poprawność ich ustawienia.

  Mówiące szachy są zasilane z sieci elektrycznej. Zostały wyposażone w port USB, do którego można wsunąć pendrive z uaktualnieniem oprogramowania komputera szachowego i zainstalować je.

  Zalety:
  Możliwość wspólnej gry osób widzących i niewidomych,
  czarne pola są uniesione względem białych o 4 milimetry, dzięki czemu kolor pól jest możliwy do określenia przez osoby niewidome,
  zestawy bierek przeznaczonych dla poszczególnych graczy odróżniają się dzięki specjalnym oznaczeniom dotykowym dodanym do bierek czarnych,
  poszczególne rodzaje bierek odróżniają się jedne od drugich kształtem łatwo rozpoznawalnym dotykowo – bierki typu Staunton 6,
  bierki wyposażone w magnesy zapobiegające ich przewróceniu na szachownicy podczas dotykania ich przez niewidomego szachistę,
  pełne udźwiękowienie po polsku lub angielsku,
  czujniki w technologii RFID zainstalowane na każdym polu, wykrywające rodzaj i kolor bierki,
  rejestrowanie przez komputer ruchów, czasu gry itp.,
  głosowa informacja o wykonanym ruchu, stanie gry i błędach gracza,
  możliwość bezpośredniej gry dwóch graczy pod nadzorem komputera,
  możliwość gry jednego gracza z komputerem,
  możliwość zapisywania stanu gry i wznawiania jej od momentu zapisanego stanu.

  Specyfikacja techniczna:
  Czarne pola uniesione o 4 mm względem białych,
  magnetyczna stabilizacja bierek na polach,
  system rozpoznawania bierek i ich położenia oparty na technologii RFID,
  interfejs komputerowy przekazujący dane o podniesieniu bierki, postawieniu bierki, o bieżącym położeniu bierek,
  wzmacniacz audio i głośnik o mocy 1W,
  bierki Staunton 6 z tworzywa – czarne mają specjalne oznaczenia dotykowe,
  waga wszystkich bierek ok. 980 g,
  wysokość białego króla 75 mm,
  wysokość czarnego króla 80 mm,
  wymiary szachownicy 400 x 400 mm,
  wymiary pojedynczego pola 50 x 50 mm,
  wymiary urządzenia, szachownicy wraz z otaczającą ją przestrzenią na elementy sterujące 520 x 520 mm,
  waga deski szachowej 6,1 kg.

  W komplecie:
  Deska szachowa z komputerem,
  bierki Staunton 6,
  zasilacz AC 5V.

  Marka

  Altix